Blog

Witamy na blogu Suvenix, gdzie odkrywamy fascynujący świat spersonalizowanych pamiątek. Zanurzcie się w naszych historiach i odkryjcie, jak nadajemy życie unikalnym pamiątkom z małych miast całej Europy. Nasz blog oferuje spojrzenie za kulisy naszego procesu twórczego, prezentuje nasze najnowsze kreacje i oferuje wgląd w bogatą historię i kulturę miast, z którymi współpracujemy. Dołączcie do nas w podróży pełnej kreatywności i wspólnoty oraz odkryjcie, jak Suvenix na nowo definiuje sztukę tworzenia niezapomnianych wspomnień.

Suvenix Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000471279

REGON: 146799435

NIP: 5213652924

Kapitał zakładowy: 60000.00 PLN

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

Franciszka Klimczaka 17/80, 02-797 Warszawa, Polska
Kontakt

Suvenix Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000471279

REGON: 146799435

NIP: 5213652924

Kapitał zakładowy: 60000.00 PLN

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.